Wat doet een medisch pedicure?

Wanneer gaat u naar een medisch pedicure?

Wat doet een medisch pedicure?

De Medisch Pedicure houdt zich net als de pedicure bezig met de verzorging van uw voeten en behandelt huid- en nagelaandoeningen.

De Medisch Pedicure heeft naast de basisopleiding de opleiding tot Medisch Pedicure gevolgd en is derhalve breder opgeleid. De medisch pedicure mag alle risicovoeten behandelen zoals een:

 • Reumatische voet
 • Diabetische voet
 • Spastische voet
 • Oudere voet
 • Verwaarloosde voet

De medisch pedicure is in het bezit van de aantekeningen diabetische-, reumatische- en overige risicovoet.

De medisch pedicure heeft de mogelijkheid verschillende specialistische technieken toe te passen om zo complexere voet- en nagelproblemen te behandelen. Dit is onderdeel van de medisch pedicure opleiding. 

 • Antidruk techniek met vilt
 • Antidruk techniek met behulp van orthesemateriaal
 • Nagelregulatie door het plaatsen van een nagelbeugel
 • Nagelreparatie door het plaatsen van gel

De Medisch Pedicure is opgeleid en kan de screening van uw voeten uitvoeren.

Als Medisch Pedicure ben ik aangesloten in het KRP-register (Kwaliteits Register Pedicure) hiermee is de cliënt verzekerd van een deskundige, hygiënisch uitgevoerde behandeling volgens de laatste richtlijnen van het voetverzorgingsbedrijf. En ben ik door middel van na- en bijscholing altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op mijn vakgebied. 

Als medisch pedicure werk ik nauw samen met de Podotherapeut. Ook heb ik een samenwerking met en kan ik u doorverwijzen naar andere disciplines als: huisarts, poh (praktijkondersteuner huisarts), verpleegkundige (ziekenhuis) , diabetisch verpleegkundige  fysiotherapeut, dermatoloog en collega pedicures.

De medisch pedicure is aangesloten bij de brancheorganisaties Provoet en Procert.

Is er een verwijzing nodig voor de Medisch Pedicure?

Nee, er is geen verwijzing nodig om een medisch pedicure te bezoeken. Heeft u diabetes, reuma of een andere medische aandoening dan is een verwijzing van uw behandelend (huis) arts wel noodzakelijk. Zonder deze verwijzing krijgt u geen vergoeding.

Wat is een risicovoet?

Een risicovoet is een voet waarbij u een verhoogd risico loopt op het krijgen van complicaties en wondjes aan u voet. Risicovoeten kunnen ontstaan ten gevolge van reuma, kanker, diabetes, spasticiteit, ouderdom,  chronische ziekte en verwaarlozing.

Wat is een simms classificatie:

Bij de screening van voeten van mensen met diabetes, wordt gebruik gemaakt van de ‘simms-classificatie’. De simms-classificatie is een risico-inventarisatie die in kaart brengt welke risico’s de patiënt loopt op het mogelijk ontstaan van een ulcus (zweer, het verlies van weefsel aan de oppervlakte van de huid) of meerdere ulcera.

Wanneer en door wie wordt de simms classificatie vastgesteld?

Volgens de richtlijnen is het alleen mogelijk een simms classificatie vast te stellen nadat er een screening is uitgevoerd door de huisarts, diabetes verpleegkundige of de podotherapeut. Deze kunnen dan de simms classificatie vaststellen. De Medisch Pedicure heeft de screening standaard als onderdeel in de opleiding behaald.

De huisarts is degene die de simms classificatie regelt, wanneer u diabetes hebt gaat u eerst naar de huisarts, deze stuurt u mogelijk door naar de podotherapeut. De podotherapeut bepaald na screening het zorgprofiel en stuurt u door naar de pedicure+, ++ of de Medisch Pedicure en bepaald een passend medisch noodzakelijk behandelplan voor de medisch pedicure.

Om te bepalen of iemand recht heeft op de vergoeding van pedicure uit de basisverzekering wordt gebruik gemaakt van zogenaamde zorgprofielen. Er zijn vier zorgprofielen, waarbij geld dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. Vanaf zorgprofiel 2 zijn er vergoedingen mogelijk uit de basisverzekering. Hieronder een overzicht van de verschillende indicaties, classificaties en bijbehorende zorgprofielen:

zorgprofielen-voetverzorgingspraktijk-medisch pedicure-feetcare monique

Uitleg afkortingen: PS (Protectieve Sensibiliteit ), PAV (Perifeer Arterieel Vaatlijden)

Voor alle diabetespatiënten geldt dat ze vanuit de basisverzekering recht hebben op een jaarlijkse voetscreening door de huisarts, praktijkondersteuner huisarts (POH) of diabetesverpleegkundige.

Het zorgprofiel bepaalt uiteindelijk of voetzorg vanuit de basisverzekering kan worden vergoed. Is het zorgprofiel lager dan 2? Dan zijn er vaak mogelijkheden vanuit de aanvullende verzekering (zie het volgende kopje). Verder geldt voor diabetespatiënten met zorgprofiel 1 dat zij wel recht hebben op een jaarlijks gericht voetonderzoek door een podotherapeut (prestatiecode 90/9200).

Als de verzekerde/patiënt in aanmerking komt voor vergoeding van pedicure behandelingen via de basisverzekering (zorgprofielen 2, 3 en 4), dan zijn er in principe twee opties mogelijk:

 • De patiënt kan gebruiken maken van ketenzorg via een zorggroep. Dit is een samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners, zoals pedicures en podotherapeuten. Voor ketenzorg betaalt men minder, of zelfs geen eigen risico, ook al wordt de zorg vergoed uit de basisverzekering. Informeer de huisarts naar de mogelijkheden en de gecontracteerde zorgverleners.
 • Als er geen mogelijkheid is om gebruik te maken van ketenzorg, zal de patiënt door de huisarts worden doorverwezen naar een podotherapeut. Deze therapeut onderzoekt de voeten verder en kijkt hoeveel en welke zorg jouw voeten nodig hebben. De podotherapeut kan de afstemming van voetzorg regelen met de aangesloten pedicure(s), zodat je bij de pedicure terecht kunt voor de noodzakelijke voetbehandelingen. Let er wel op dat er gebruik wordt gemaakt van gecontracteerde zorgverleners anders kan de vergoeding lager uitvallen. Tot slot valt de zorg van de podotherapeut/pedicure in dit geval wel onder het eigen risico, omdat er geen sprake is van ketenzorg, zoals bij punt 1.

De Medisch Pedicure staat ingeschreven bij Procert en in het Kwaliteits Register Pedicures, afgekort het KRP.

Om ingeschreven te blijven staan volgt de medisch pedicure opleiding, na-en bijscholing.

Ook is het hiermee mogelijk afhankelijk van hoe u verzekerd bent uw behandeling van de medisch pedicure vergoed te krijgen. U moet dan zelf de rekening van de behandeling opsturen aan uw zorgverzekeraar.

Voor meer informatie over vergoedingen kijkt u op Zorgwijzer.nl of informeer bij uw eigen zorgverzekeraar.

Voor verdere informatie of persoonlijke situaties kunt u contact opnemen met Monique Macrander via telefoonnummer: 06 – 1219 2362 of via onderstaand contactformulier:

14 + 2 =