Nagelregulatie met een nagelbeugel

€ 21,95 (i.c.m. een pedicurebehandeling)

Om verschillende reden kunt u te maken krijgen met een dreigend ingroeiende of ingegroeide nagel. Voor blijvende verbetering kan het gebruik van een nagelbeugel een oplossing bieden. Nadat bekeken is wat de oorzaak van de ingroeiende nagel is wordt de nagelwal goed schoongemaakt van eelt en hoornstof. Hierna wordt er gekozen voor een type beugel passend bij het probleem.

Na het plaatsen van de nagelbeugel wordt een nacontrole gepland. Ook bespreken we wat we aan de oorzaak van het probleem kunnen doen. Bijvoorbeeld bij tenen die over of heel dicht tegen elkaar aan liggen kan een orthese tussen de tenen gedragen worden om de nagelwal ruimte te geven. Ook wordt de nagelwal drukvrij gelegd met copoline. Dit wordt gedaan om de nagelwal rust te geven.                                                                                                             

Het juist knippen van de nagel in het vervolg en het dragen van schoenen met een ruimere teenbox, kan voor de toekomst een oplossing zijn. Om een nagelbeugel te plaatsen mag de nagelomgeving niet ontstoken zijn.

Overige behandelingen: